Кратък фирмен профил

Анжу ЕООД - Търговище


Контакти

Търговище, 7700
ул. Раковски 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 125539704
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество със селскостопански суровини, живи животни, текстилни суровини и полуфабрикати
Лицензи и сертификати:  Регистриран търговец на зърно
Предмет на дейност: Покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, туристически услуги, проектиране и строителство, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, консултантска дейност, търговска дейност на едро и дребно със семена, торове, препарати и други стоки за растителна защита, както и вноса и износа им, внос и износ на всякакви стоки за стопанска дейност - земеделие и животновъдство, търговска дейност със семена, торове, препарати и други стоки за растителна защита чрез разкриване на агроаптеки, износ на селскостопански стоки - земеделска продукция, животни и стоки от животински произход, семепроизводство, агрохимическо обслужване с торове, препарати и техника, ветеринарномедицинско обслужване, арендуване и обработка на земеделски площи, производство на селскостопанска продукция - зърнени и маслодайни култури, плодове и зеленчуци, етеричномаслени култури и билки, както и продукти от животински произход, съхранение на селскостопански продукти, изкупуване на селскостопански продукти с цел продажба, механизирани селскостопански услуги и всякакви разрешени със закон дейности (след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв).
 

24.01.2003: Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 183 пъти
[2016: 77, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 59, 2011: 1, ... ]