Кратък фирмен профил

Хидроизомат АД - София


Контакти

София, 1756
ул. Лъчезар Станчев 5, офис-сграда А, ет. 19
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121732517
Капитал (лв.): 2 989 440
 
 
 

Отрасъл: Производство на продукти от други неметални минерали, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 17.06.2020 
Предмет на дейност: Производство на хидроизолационни, топлоизолационни и други материали и нови изделия, строителство, ремонт и услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, научно-производствена и развойна дейност, ноу-хау, производство и търговия на интелектуални продукти, транспорт, търговска дейност в страната и чужбина, и други незабранени от закона дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 30   стр.    
27.12.2018: Хидроизомат АД-София (4HI) Поради отписване като публично...
27.12.2018: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) В БФБ АД е получено...
30.11.2018: Хидроизомат АД-София (4HI) Хидроизомат АД-София представи...
29.11.2018: Хидроизомат АД-София (4HI) На проведено извънредно ОСА от...
31.10.2018: Хидроизомат АД-София (4HI) Хидроизомат АД-София представи...
24.10.2018: Хидроизомат АД-София (4HI) В БФБ АД са постъпили материали за...
24.10.2018: Хидроизомат АД-София (4HI) Хидроизомат АД-София представи копие...
12.10.2018: Хидроизомат АД-София (4HI) Във връзка с приключилото на...
30.08.2018: Хидроизомат АД-София (4HI) Хидроизомат АД-София представи...
22.08.2018: Хидроизомат АД-София (4HI) На 21.08.2018 г. в Дружеството е...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 580 пъти
[2016: 1 086, 2015: 238, 2014: 121, 2013: 242, 2012: 525, 2011: 605, ... ]