Кратък фирмен профил

Шумен-Табак АД - Шумен


Контакти

Шумен, 9700
бул. Мадара 38
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 837066461
Капитал (лв.): 429 992
 
 
 

Отрасъл: Производство на тютюневи изделия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 15.07.2019 
Предмет на дейност: Изкупуване, промишлена обработка, закотовка за износ и търговия с тютюни. външнотърговска дейност с тютюн.
 


Новини

  стр. 1 / 33   стр.    
30.07.2019: Шумен-Табак АД-Шумен (3JZ) Шумен-Табак АД-Шумен представи...
22.07.2019: Шумен-Табак АД-Шумен (3JZ) На проведено редовно ОСА от...
08.07.2019: Шумен-Табак АД-Шумен (3JZ) В БФБ АД е постъпила повторно...
08.07.2019: Шумен-Табак АД-Шумен (3JZ) В БФБ АД е постъпила актуализирана...
18.06.2019: Шумен-Табак АД-Шумен (3JZ) В БФБ АД са постъпили материали за...
18.06.2019: Шумен-Табак АД-Шумен (3JZ) Шумен-Табак АД-Шумен представи копие...
11.06.2019: Шумен-Табак АД - Шумен свиква общо събрание на акционерите на...
29.05.2019: Шумен-Табак АД - Шумен свиква Извънредно общо събрание на...
03.05.2019: Шумен-Табак АД-Шумен (3JZ) Шумен-Табак АД-Шумен представи...
03.04.2019: Шумен-Табак АД-Шумен (3JZ) Шумен-Табак АД-Шумен публикува...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 147 пъти
[2016: 513, 2015: 91, 2014: 73, 2013: 146, 2012: 370, 2011: 241, ... ]