Кратък фирмен профил

ДСК - Транс Секюрити ЕАД - София


Контакти

София, 1309
ж.к. Разсадника, бл. 129 - 130
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204419026
Капитал (лв.): 2 225 000
 
 
 

Отрасъл: Детективска и охранителна дейност
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Охрана и транспорт на ценни пратки, парични средства и товари, охрана на обекти и имущество на банкови и небанкови финансови институции, охрана на имущество на физически и юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти, лична охрана на физически лица, охрана с помощта на сигнално-охранителна техника, транспортни услуги и други дейности, незабранени със закон.
 

30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
15.02.2008: Българската група ДСК, която е собственост на унгарската ОТП,...
21.07.2005: Дружеството ДСК Транс Секюрити за охрана и инкасо на Банка ДСК...
26.04.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
21.03.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
14.02.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 128 пъти
[2016: 255, 2015: 67, 2014: 42, 2013: 84, 2012: 149, 2011: 134, ... ]