Кратък фирмен профил

ИнтерСтандартс АД - София


Контакти

София, 1517
ул. Константин Фотинов 2, вх. 1, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131031361
Капитал (лв.): 87 776
 
 
 

Отрасъл: Проучване на пазари и изследване на общественото мнение
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 14.06.2019 
Предмет на дейност: Пpoизвoдcтвo, мapкeтинг и пpoдaжбa нa измepвaтeлни инcтpумeнти и уpeди.
 


Новини

  стр. 1 / 18   стр.    
23.04.2020: ИнтерСтандартс АД-София (5I3) ИнтерСтандартс АД-София ...
30.03.2020: ИнтерСтандартс АД-София (5I3) ИнтерСтандартс АД-София публикува...
27.02.2020: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
24.02.2020: ИнтерСтандартс АД-София (5I3) ИнтерСтандартс АД-София ...
28.11.2019: ИнтерСтандартс АД-София, (5I3) На основание чл. 75, ал. 6 от...
28.11.2019: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
27.11.2019: ИнтерСтандартс АД-София (5I3) ИнтерСтандартс АД-София ...
06.11.2019: ИнтерСтандартс АД-София (5I3) ИнтерСтандартс АД-София ...
06.11.2019: ИнтерСтандартс АД-София (5I3) ИнтерСтандартс АД-София ...
29.10.2019: ИнтерСтандартс АД-София (5I3) ИнтерСтандартс АД-София ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 772 пъти
[2016: 434, 2015: 91, 2014: 71, 2013: 143, 2012: 295, 2011: 174, ... ]