Кратък фирмен профил

Тенекс С АД - София


Контакти

София, 1528
ул. Капитан Любен Кондаков 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 010699666
Капитал (лв.): 150 000
 
 
 

Отрасъл: Производство и разпределение на газообразни горива
Общи събрания: Последно - 30.08.2019 
Предмет на дейност: Експертни и консултантски услуги, проектиране и конструиране, строителство и монтаж, използване на природния газ в различни области на икономиката.
 

01.04.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
06.01.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 893 пъти
[2016: 445, 2015: 52, 2014: 45, 2013: 90, 2012: 165, 2011: 41, ... ]