Кратък фирмен профил

Сиско Сет Електроникс ООД - София


Контакти

София, 1407
ул. Филип Кутев 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117556066
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електронни лампи, тръби и други електронни елементи
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Превозни сделки, вкл. таксиметрови, със собствени и наети превозни средства, спедиционни сделки, покупка на стоки и вещи в страната и в чужбина с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, складови и сделки с интелектуална собственост, лицензионни, валутни и сделки за стоков контрол, използване на радиочестоти (съобразно специалната нормативна уредба), различни видове услуги, в т.ч. хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, проектантски, импресарски, консултантски, преводни, здравни и др. (след съответно лицензиране), търговско представителство, посредничество и агентство, в т.ч. и корабно, на чуждестранни и местни физически и юридически лица, комисионни сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингови и франчайзингови сделки.
 

16.04.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
16.05.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
02.07.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
12.02.2002: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 052 пъти
[2016: 421, 2015: 83, 2014: 44, 2013: 88, 2012: 227, 2011: 84, ... ]