Кратък фирмен профил

Агропионер АД - Капитан-Андреево


Контакти

Капитан-Андреево, 6530
офис сграда в стопанския двор
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 126613359
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Отглеждане на зеленчуци, дини и пъпеши и други специфични продукти
Общи събрания: Последно - 25.05.2009 
Предмет на дейност: Производство на селскостопанска продукция - зеленчуци, грозде, млечни произведения, животински продукти, преработка и търговия със селскостопанска продукция и нейните производни, арендуване, обработка на земеделски земи, съхранение и търговия със зърно, извършване на механизирани селскостопански работи, сервиз за селскостопанска техника, машинотракторни услуги на населението, производствена, инвестиционна, външнотърговска дейност, търговия с гориво-смазочни материали, с посадъчен и посевен материал (семена), търговия с препарати за растителна защита и торове.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
22.06.2009: Агропионер АД - Свиленград свиква Годишно общо събрание на...
22.06.2009: Агропионер АД - Свиленград свиква Годишно общо събрание на...
12.12.2008: Хасковският окръжен съд на основание чл. 491а, ал .2 ГПК във...
18.01.2008: Хасковският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
13.04.2007: Съветът на директорите на "АгроПионер" - АД, Свиленград, на...
09.03.2007: Хасковският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
07.04.2006: Съветът на директорите на "АгроПионер" - АД, Свиленград, на...
24.06.2005: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
18.03.2005: Съветът на директорите на "АгроПионер" - АД, Свиленград, на...
23.04.2004: Съветът на директорите на "АгроПионер" - АД, Свиленград, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 445 пъти
[2016: 205, 2015: 13, 2014: 23, 2013: 47, 2012: 84, 2011: 23, ... ]