Кратък фирмен профил

Мелница Сливен АД - Сливен


Контакти

Сливен, 8800
кв. Индустриален, п. к. 184
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 205375465
Капитал (лв.): 2 022 080
 
 
 

Отрасъл: Производство на мелничарски продукти
Лицензи и сертификати:  Регистриран търговец на зърно Сертификат IFS Сертификат ISO 22000 Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Изкупуване, зърнообработка, заготовка на зърнени храни, съхранение и търговия със зърно и друга селскостопанска продукция, производство на брашно и всички останали млевни продукти, производство на стоки с цел продажба, услуги в областта на промишлеността, селското стопанство и бита, търговска дейност и други незабранени от закона търговски сделки.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
21.07.2009: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
09.09.2008: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
29.02.2008: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
12.12.2007: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
06.11.2007: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
06.11.2007: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
28.09.2007: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
23.03.2007: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
20.06.2006: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
17.01.2006: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 594 пъти
[2016: 376, 2015: 67, 2014: 67, 2013: 134, 2012: 248, 2011: 202, ... ]