Кратък фирмен профил

Михайлов Комерс ЕООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4004
ул. Околчица 21, ет. 4, ап. 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115744657
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други изделия от хартия и картон
Предмет на дейност: Производствена и търговска дейност в страната и в чужбина с промишлени и селскостопански стоки, внос, износ, търговско представителство и посредничество, производство и пласмент в страната и в чужбина на хартия, хартиени изделия, картони, етикети, транспортна дейност в страната и в чужбина с лек и товарен автотранспорт, туристическа дейност, както и всякакви дейности и услуги, незабранени от законодателството на РБългария.
 

28.08.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
12.07.2002: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 259 пъти
[2016: 128, 2015: 14, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 67, 2011: 2, ... ]