Кратък фирмен профил

Дейзи Мултимедия ЕООД - София


Контакти

София, 1766
ж.к. Младост 1, бл. 35, вх. 1, ет. 6, ап. 24
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130939664
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на телевизионни и радиоприемници, апарати за записване или възпроизвеждане на звук и образ
Лицензи и сертификати:  Член на GS1
Предмет на дейност: Представителство, посредничество и агентство в полза на местни и чуждестранни физически и юридически лица при придобиване, управление и трансфер на интелектуална собственост, проучване и разработване на нови продукти и услуги свързани с проектиране и разработване на софтуер за обекти подлежащи на закрила като интелектуална собственост, покупка на стоки или други вещи с цел тяxната продажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство и продажба на всякакъв вид стоки и изделия; комисионна, спедиционна, складова дейност; търговско представителство и посредничество; превозна, лизингова дейност; xотелиерска, рекламна, импресарска дейност; лицензионна дейност, разработка и трансфер на теxнологии; изграждане на производствени обекти до ключ, както и всякакви други услуги и дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
31.03.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
06.06.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
16.10.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
27.06.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
27.06.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
23.08.2005: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
29.07.2005: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
17.06.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
24.02.2005: Осем български компании ще се представят на общ национален шанд...
21.01.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 259 пъти
[2016: 121, 2015: 14, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, 2011: 5, ... ]