Кратък фирмен профил

Велотек ЕООД - Царацово


Контакти

Царацово, 4204
ул. Голямоконарско шосе 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115793191
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на велосипеди
Продукти и услуги:
производство на колела и джанти
Предмет на дейност: Инвестиционна и производствена дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, посредничество, агентство и представителство в страната и в чужбина, спедиторска, транспортна, туристическа - агентска, туроператорска дейност, хотелиерство и ресторантьорство (след получаване на съответно разрешение), сделки с обекти на интелектуалната собственост, сделки с недвижими имоти, консултантска, маркетингова, търговска и информационна дейност, както и всякакви други дейности, незабранени от законодателството.
 

06.07.2009: Екоинициативи от типа "да ходим на работа с велосипед вместо с...
10.10.2003: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 268 пъти
[2016: 99, 2015: 13, 2014: 26, 2013: 52, 2012: 70, 2011: 11, ... ]