Кратък фирмен профил

Бултех 2000 ООД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
ул. Парчевич 21
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123050294
Капитал (лв.): 5 400
 
 
 

Отрасъл: Производство на уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване, навигация и за други цели, без оборудване за контрол на производствените процеси
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Иновационна, развойна, инженерингова, сервизна дейност, всички дейности, разрешени от ТЗ, подзаконови и нормативни актове. Млекоанализатори ,ЕКОСКОП-Система за изброяване на соматичните клетки в млякото.Екотест-уред за установяване присъствието на инхибитори в млякото, pH-метър- за измерване pH на течности.
 

09.12.2015: Кои са иновативните предприятия на 2015 г. Девет компании бяха...
22.10.2013: Изнасяме електроника за €500 млн България изнася електроника за...
29.06.2010: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
29.09.2009: Бултех 2000 е фирма за производство на анализатори, свързани...
02.12.2003: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
20.05.2002: Международният пловдивски панаир награди с отличие "Златен медал...
07.03.2001: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с §...
09.02.1999: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
06.01.1998: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 456 пъти
[2016: 539, 2015: 110, 2014: 36, 2013: 73, 2012: 241, 2011: 141, ... ]