Кратък фирмен профил

Галакси-2003 АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Лавеле 19, ет. 4, офис 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131090445
Капитал (лв.): 825 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно в неспец. магазини с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 22.03.2019 
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно с промишлени стоки и суровини, внос, износ, спедиторска и транспортна дейност в страната и в чужбина, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, рекламна дейност, както и всякаква друга дейност, за която няма изрична законова забрана.
 

03.06.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
27.05.2005: Съветът на директорите на "Галакси 2003" - АД, София, на...
09.03.2004: Съветът на директорите на "Галакси 2003" - АД, София, на...
21.10.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 299 пъти
[2016: 197, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, ... ]