Кратък фирмен профил

Кристиан-Дени-Пандулев и сие СД - Благоевград


Контакти

Благоевград, 2700
ул. Васил Левски 3 вх. Б ет. 5 ап. 10
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 811075656
Капитал (лв.):  
 
 
 

Отрасъл: Производство на сечива за ръчна употреба и инструменти
Предмет на дейност: Разработка на конструктивна и технологична документация, производство и търговско - пласментна дейност на промишлени изделия - технологична екипировка; промишлени услуги за населението; търговия със селскостопанска продукция ; таксиметрови услуги; ремонт, настройка и производство на електроизмервателна апаратура, електронна техника, машини, уреди и апарати.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 300 пъти
[2016: 198, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, ... ]