Кратък фирмен профил

Алфаком АД - Хасково


Контакти

Хасково, 6300
Димитровградско шосе, ПК 19
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 126055720
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и други суровини от растителен и животински произход
Лицензи и сертификати:  Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 28.02.2020 
Предмет на дейност: Производство, изкупуване и реализация на селско стопанска продукция, извършване услуги и снабдяване на държавни и еднолични фирми и кооперации, търговска дейност в страната и чужбина. транс портал дейност със собствени и наети автомобили, ремонт на транспортна и селскостопанска техника, търговия с резервни части за товарни автомобили и селскостопанска техника, производство на стоки и услуги, не забранени от закона, с цел продажба. търговско представителство и посредничество, транспортна, комисионна, складова, рекламна дейност, спедиционна дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
07.05.2009: Алфаком АД - Хасково свиква Годишно общо събрание на акционерите...
07.05.2009: Алфаком АД - Хасково свиква Годишно общо събрание на акционерите...
07.05.2009: Алфаком АД - Хасково свиква Извънредно общо събрание на...
11.09.2007: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
14.02.2007: Съветът на директорите на "Алфаком" - АД, Хасково, на основание...
23.01.2007: Съветът на директорите на "Алфаком" - АД, Хасково, на основание...
10.02.2006: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.12.2005: Съветът на директорите на "Алфаком" - АД, Хасково, на основание...
09.09.2005: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
24.06.2005: Съветът на директорите на "Алфаком" - АД, Хасково, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 102 пъти
[2016: 466, 2015: 52, 2014: 35, 2013: 70, 2012: 200, 2011: 81, ... ]