Кратък фирмен профил

Делойт България ЕООД - София


Контакти

София, 1303
бул. Александър Стамболийски 103
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 040450884
Капитал (лв.): 131 000
 
 
 

Отрасъл: Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Одиторски, консултантски, данъчни и правни услуги (без процесуално представителство), организиране на деловодство и счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети в съответствие със Закона за счетоводството, други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 35   стр.    
12.03.2019: Банките продали лоши кредити за над 1.5 млрд. лв. през 2018...
12.03.2019: Проблемните кредити на физически лица са спаднали с 21,7...
28.02.2019: ЕК сигнализира, че ПИБ не е изпълнила ключова мярка на БНБ след...
19.04.2018: Близо 85% от компаниите очакват по-високи приходи през 2018...
16.04.2018: "УниКредит Булбанк" разпредели 297.65 млн. лв....
09.03.2018: България сред лидерите по лоши кредити в Централна и Източна...
13.12.2017: 5 български ІТ компании са сред най-бързорастящите в Европа,...
17.10.2017: Две български IT компании влизат в класацията Deloitte Fast...
09.09.2016: Десет от 500-те най-големи компании в Централна и Източна Европа...
09.09.2016: Двете най-големи български банки попадат в топ 50 на Централна...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 478 пъти
[2016: 599, 2015: 131, 2014: 81, 2013: 163, 2012: 420, 2011: 256, ... ]