Кратък фирмен профил

Сияние - 96 ООД - Русе


Контакти

Русе, 7012
ул. Николаевска 38
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117036112
Капитал (лв.): 10 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове
Предмет на дейност: Производство на промишлени стоки за бита, осъществяване на търговска дейност чрез свои фирмени магазини, посредническа дейност, износ и внос, бартерни сделки, отдаване под наем на дълготрайни материални активи, ноу-хау и лизинг.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
24.06.2003: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
17.01.2003: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
14.01.2003: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
28.09.2001: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
12.12.2000: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
10.10.2000: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
14.12.1999: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
11.06.1999: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.03.1999: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
12.08.1998: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 137 пъти
[2016: 18, 2015: 13, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, 2011: 3, ... ]