Кратък фирмен профил

БАСФ ЕООД - София


Контакти

София, 1618
бул. България 118, БЦ Абакус, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831452470
Капитал (лв.): 2 709 500
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с химични продукти
Продукти и услуги:
Производство и доставка химикали за козметиката, суровини за растителна защита, строителна химия, добавки за бетон, пластмаси, полиуретани, дисперсии и пигменти, химикали и др.
Предмет на дейност: Предметът на дейност на дружеството обхваща следните области: внос и износ, както и покупко-продажба, дистрибуция на химични, химично-технически и металургични продукти от всякакъв вид, включително пластмаси, влакнести, предварителни продукти, багрилни вещества, текстилни и други помощни средства, азотни съединения, фармацевтични продукти, препарати за растителна защита, продажба на технически апарати и съоръжения и химикали за строителната химия, поддържане на складове, включително на консигнационни складове за предприятия от групата на БАСФ, също така посредничество при сделки за покупко-продажба (комисионни сделки), респ. покупко-продажба на продукти на предприятия от групата на БАСФ и тяхната препродажба на български предприятия (сделки за собствена сметка), търговия, съхранение, опаковане, етикетиране, внос и износ на посевен и посадъчен материал, както и всяка друга дейност, незабранена от закона. Когато за извършването на определена дейност се изисква разрешение (лиценз), тя ще се извършва само след получаването му.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
31.05.2016: BASF България с нов управител Mapинa Taфpa e нaзнaчeнa зa нoв...
28.11.2011: Мениджърът на BASF-България в отдел "Растителна защита" Ваня...
01.06.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
03.05.2007: Среден осигурителен доход за сектор "Търговия, ремонт на...
18.09.2006: В очакване на приемането ни в ЕС фирма Лазурит- 94 АД, официален...
14.06.2006: За миналата година продажбите на германския концерн BASF у нас...
13.06.2006: Щефан Котраде е новият управител на BASF EООД-София Той отговаря...
02.12.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
01.01.2005: Списък на фирмите регистрирани в Данъчната администрация като...
26.10.2004: Около 650 хил. лв. е вложил, за да изгради "Добруджански...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 811 пъти
[2016: 499, 2015: 82, 2014: 31, 2013: 62, 2012: 130, 2011: 27, ... ]