Кратък фирмен профил

Волта С ООД - София


Контакти

София, 1233
ул. Козлодуй 72, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131124260
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Повърхностно обработване и нанасяне на покрития върху метали
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Ремонт и сервизна дейност на автомобили, внос и износ на резервни части, продажба на автомобили, резервни части и аксесоари за тях, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, информационна, програмна дейност или предоставянето на други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, организация и експлоатация на художествени галерии, производство и търговия с изделия за интериорно и екстериорно обзавеждане на дома, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

06.01.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 505 пъти
[2016: 367, 2015: 18, 2014: 23, 2013: 47, 2012: 72, 2011: 8, ... ]