Кратък фирмен профил

Люнел Транс ЕООД - Казанлък [Несъстоятелност]


Контакти

Казанлък, 6100
ул. Генерал Драгомиров 6, вх. Б, ап. 26
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123586139
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Товарен автомобилен транспорт
Общи събрания: Последно - 01.08.2018 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книжа с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови, лицензионни, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

09.07.2002: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 193 пъти
[2016: 79, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, 2011: 2, ... ]