Кратък фирмен профил

Завод за телефонна апаратура АД - Банско


Контакти

Банско, 2770
ул. Цар Симеон 82
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131138511
Капитал (лв.): 3 497 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електронни лампи, тръби и други електронни елементи
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 11.05.2012 
Предмет на дейност: Производство на телекомуникационни съоръжения и електроника, маркетинг, трансфер на технологии и промишлено коопериране, инженеринг, търговия в страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон или законът не изисква специално разрешение.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
07.10.2009: Завод за телефонна апаратура АД - Банско свиква Извънредно общо...
07.10.2009: Завод за телефонна апаратура АД - Банско свиква Годишно общо...
07.10.2009: Завод за телефонна апаратура АД - Банско свиква Годишно общо...
13.03.2009: Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
15.01.2009: Завод за телефонна апаратура АД - Банско свиква Извънредно общо...
17.09.2007: От четири години мениджърите на завода за телефонна апаратура в...
17.08.2007: Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
20.07.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
07.03.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
28.11.2005: “Винпром Дамяница” АД, община Сандански, все още плаща по 371...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 880 пъти
[2016: 275, 2015: 41, 2014: 49, 2013: 99, 2012: 160, 2011: 103, ... ]