Кратък фирмен профил

Клет България ООД - София


Контакти

София, 1574
ул. Никола Тесла 5, бл. сграда BSR ІІ, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130878827
Капитал (лв.): 800 000
 
 
 

Отрасъл: Издаване на книги и други непериодични издания
Предмет на дейност: Издателска дейност - издаване на справочна литература и други продукти за самостоятелна учебна подготовка, като граматики, разговорници, речници, езикови курсове и т.н., както и всякаква друга дейност, незабранена със закон
 

31.01.2018: Германската Klett вече е основен собственик на издателствата...
29.01.2018: Клет Германия става мажоритарен собственик на издателска група...
20.11.2017: Германско издателство придобива пълен контрол върху "Анубис" и...
21.06.2013: Германското издателство Klett Lernen und Information иска да...
06.02.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
06.04.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
02.12.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
10.12.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
10.01.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
02.07.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 428 пъти
[2016: 244, 2015: 21, 2014: 29, 2013: 58, 2012: 115, ... ]