Кратък фирмен профил

Просвета София АД - София


Контакти

София, 1618
ул. Земеделска 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131106522
Капитал (лв.): 1 440 000
 
 
 

Отрасъл: Издаване на книги и други непериодични издания
Общи събрания: Последно - 17.05.2017 
Предмет на дейност: Производство, внос и търговия в страната и в чужбина с учебници и други видове литература, периодика, учебни пособия, учебно-технически средства, видео-, аудио- и компютърни програми, канцеларски материали, игри и играчки, редакционни, полиграфически и преводачески услуги, курсове за ученици и кандидат-студенти, реклама и маркетинг, както и всякаква друга незабранена със закон дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
18.11.2016: МОН одобри 111 нови учебници за 1-ви и 5-и клас Приключи...
15.12.2015: Германски гигант увеличава дела си в издателствата "Анубис" и...
22.10.2013: Издателство "Просвета" пуска е-учебници и за вкъщи Всеки...
12.03.2012: Просвета София АД - София свиква Годишно общо събрание на...
13.07.2010: Просвета София АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
19.03.2010: Просвета София АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
28.01.2010: Просвета София АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
03.12.2009: Просвета София АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
12.08.2009: Просвета София АД - София свиква Годишно общо събрание на...
12.08.2009: Просвета София АД - София свиква Годишно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 559 пъти
[2016: 585, 2015: 172, 2014: 104, 2013: 208, 2012: 396, 2011: 321, ... ]