Кратък фирмен профил

Хроника ООД - София


Контакти

София, 1606
ул. Григор Пърличев 2, офис 2 и 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831186742
Капитал (лв.): 25 000
 
 
 

Отрасъл: Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, издателски, информационни, програмни, консултантски и други услуги, лизинг, производство, внедряване и поддържане на информационни технологии, системи и софтуер, посредническа дейност по наемане на работа на български граждани в Република България и в други държави (след получаване на съответното разрешение), всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон.
 

14.02.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
12.09.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
29.07.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 120 пъти
[2016: 17, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, 2011: 1, ... ]