Кратък фирмен профил

Терем Летец ЕООД - София


Контакти

София, 1540
бул. Брюксел 1, Аерогара София - северен район
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131273133
Капитал (лв.): 4 653 990
 
 
 

Отрасъл: Производство на въоръжение и боеприпаси
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Извършване на базов и среден ремонт и производство на военна техника, въоръжение, боеприпаси и друго военно-техническо имущество, съоръжения, апаратури и машини, която дейност се извършва след получаването и при поддържане на валидно надлежно разрешение - лиценз, управление на движимо и недвижимо имущество - частна държавна собственост, внос, износ, реклама, маркетинг, инженеринг, развитие и усъвършенстване на специална и гражданска продукция, услуги, техническа помощ и обучение, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт, с изключение на външнотърговски сделки с предмет оръжие, взривни вещества, боеприпаси и/или стоки и технологии с възможна двойна употреба по смисъла на Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба или на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
13.06.2019: МО подписа договора за ремонт на съветските...
15.08.2016: Военните конфликти вдигнаха на крака закъсалия...
06.08.2015: Българска компания започва сглобяването на самолет България...
09.06.2014: Милиони левове загуба доказват "нежизнеспособността" на заводите...
23.04.2014: Военното министерство обяви мащабна поръчка за ремонт на...
14.05.2013: Отчети във военно положение Липсата на достатъчно прозрачност...
08.02.2013: В дружество „ТЕРЕМ“ има висококвалифициран персонал, модерни...
24.07.2012: Държавата отново ще се опита да продаде миноритарни дялове от...
09.03.2011: Държавата вече няма задължително да си запазва 34% в дружествата...
13.07.2009: Подали сте оферта да купите едно предприятие преди около година....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 147 пъти
[2016: 449, 2015: 47, 2014: 35, 2013: 71, 2012: 143, 2011: 362, ... ]