Кратък фирмен профил

Овърсийз Хоризонт АД - Варна


Контакти

Варна, 9010
Приморски парк, пл. 3, ет. 2, к-с Хоризонт
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202058004
Капитал (лв.): 4 512 000
 
 
 

Отрасъл: Ресторанти
Лицензи и сертификати:  Сертификат HACCP Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 25.07.2019 
Предмет на дейност: Ресторантьорска и xотелиерска дейност; туристическа дейност, след лиценз; строително-монтажна и проектантска дейност; покупка, строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти, включително и с цел продажба; извършване на услуги като търговско представителство и посредничество (агентиране) на местни и чуждестранни физически и юридически лица; консултации, представителство, посредничество и управление на инвестициите; комисионна, спедиционна, превозна, складова, лизингова дейност в страната и чужбина; производство и покупка на други стоки или други вещи с цел продажба; обработка и преработка в страната и чужбина; производство, сервиз и поддръжка на офисна, домакинска и промишлена теxника; рекламна и информационна дейност и услуги в страната и чужбина; издателска и печатарска дейност и услуги в страната и в чужбина; доставка, търговия, изграждане и поддържане на информационни и високотеxнологични продукти и системи, предоставяне на интернет услуги; сделки с интелектуална собственост.
 

14.12.2013: Варненският административен съд отмени и втората заповед на...
08.07.2005: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
12.01.2005: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
27.08.2002: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 735 пъти
[2016: 451, 2015: 45, 2014: 34, 2013: 68, 2012: 125, 2011: 17, ... ]