Кратък фирмен профил

Свинекомплекс Брестак АД - Брестак


Контакти

Брестак, 9290
свинекомплекс Брестак
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 127575154
Капитал (лв.): 733 400
 
 
 

Отрасъл: Отглеждане на свине
Общи събрания: Последно - 29.06.2018  Предстоящо - 28.06.2019 
Предмет на дейност: Производство на свине и племенни свине за разплод, търговска реализация на животни за клане и племенни животни в страната и в чужбина, търговия със селскостопански продукти от растителен и животински произход, зърнопроизводство, месопроизводство и месопреработка, външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, вътрешнотърговски сделки с хранителни и нехранителни продукти, посредничество и представителство (без процесуално) на български и чуждестранни юридически лица, транспортни и спедиторски услуги, осъществяване на всякаква друга стопанска и търговска дейност, която не е забранена с нормативен акт.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
15.05.2014: Основателят и собственик на месопреработвателната компания „Бони...
05.02.2008: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
09.02.2007: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
19.01.2007: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
19.01.2007: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
19.01.2007: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
24.10.2006: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
24.10.2006: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
24.10.2006: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
20.10.2006: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 262к,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 199 пъти
[2016: 414, 2015: 96, 2014: 26, 2013: 52, 2012: 219, 2011: 106, ... ]