Кратък фирмен профил

7М АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Фритьоф Нансен 9
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131183839
Капитал (лв.): 210 001
 
 
 

Отрасъл: Посредническа дейност по операции с недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 15.01.2021 
Предмет на дейност: Консултантска, търговска дейност, сделки с недвижими имоти, както и всякаква дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
07.08.2010: 7М АД - София свиква Извънредно общо събрание на акционерите на...
01.02.2010: 7М АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
28.05.2009: 7М АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
28.05.2009: 7М АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
11.04.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
11.12.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
19.06.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
08.06.2007: Съветът на директорите на "7М" - АД, София, на основание чл. 223...
14.02.2007: Съветът на директорите на "7 М" - АД, София, на основание чл....
28.07.2006: Съветът на директорите на "7М" - АД, София, на основание чл. 223...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 523 пъти
[2016: 487, 2015: 119, 2014: 118, 2013: 236, 2012: 395, 2011: 118, ... ]