Кратък фирмен профил

АЛВЕ АД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
ул. Калояновско шосе 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123640793
Капитал (лв.): 101 289
 
 
 

Отрасъл: Производство на столове и седалки
Общи събрания: Последно - 12.07.2012 
Предмет на дейност: Производство на мебели и дограма, бичени материали, изделия от дървесина, участие в други дружества и придобиване на акции и дялове, вътрешно- и външнотърговска дейност на едро и дребно със стоки, материали, суровини, машини, резервни части и др. на местния и чуждестранния пазар, откриване и експлоатация на магазини и други заведения, внос, износ, реекспорт и бартер, производство на стоки в първоначален, преработен или дообработен вид с цел продажба, превозна дейност, строителство и предприемачество, търговско представителство или посредничество, агентство и дистрибуторство, комисионни, консигнационни и лизингови сделки, маркетинг, реклама и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

26.11.2004: Съветът на директорите на "АЛВЕ" - АД, Стара Загора, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 241 пъти
[2016: 85, 2015: 24, 2014: 30, 2013: 61, 2012: 86, ... ]