Кратък фирмен профил

Авангардстрой ЕАД - София


Контакти

София, 1124
бул. Цариградско шосе 48-50
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131192959
Капитал (лв.): 14 012 140
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Общи събрания: Последно - 11.11.2019 
Предмет на дейност: Строителство и управление на недвижими имоти, търговско представителство и посреднически услуги, вътрешно- и външнотърговска дейност с всякакъв вид стоки, транспортна дейност, комисионна дейност, туризъм и хотелиерство, сделки от всякакъв вид, в т. ч. с интелектуална собственост (патенти, ноу-хау и др.), както и всички други търговски дейности, за които няма законова забрана.
 

14.01.2016: Румен Гайтански-Вълка взима летището в Горна...
11.02.2010: Авангардстрой АД - София свиква Годишно общо събрание на...
10.04.2009: Авангардстрой АД - София свиква Годишно общо събрание на...
10.04.2009: Авангардстрой АД - София свиква Годишно общо събрание на...
06.06.2008: Авангардстрой АД - София свиква Годишно общо събрание на...
29.05.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
25.04.2006: Големият търговски обект "Сити център София", известен като мола...
21.01.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
30.12.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 170 пъти
[2016: 516, 2015: 85, 2014: 82, 2013: 164, 2012: 295, 2011: 40, ... ]