Кратък фирмен профил

Уеб Медия Груп АД - София


Контакти

София, 1113
ул. Фредерик Жолио Кюри 20, ет. 10
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131387286
Капитал (лв.): 2 840 000
 
 
 

Отрасъл: Други дейности, свързани с компютри
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 19.02.2020 
Предмет на дейност: Научни и технологически услуги и свързаните с тях компютърен софтуер и хардуер, трансфер на данни по електронен път, създаване и обработка на база данни, информационни услуги, рекламна дейност и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 18   стр.    
25.02.2020: Уеб Медия Груп АД-София (45W) На проведено извънредно ОСА от...
20.01.2020: Уеб Медия Груп АД-София (45W) В БФБ АД са постъпили материали...
17.01.2020: Уеб Медия Груп АД-София (45W) В БФБ АД са постъпили материали...
24.09.2019: На заседанието си на 19.09.2019 г. КФН реши: 1. Вписва емисия...
15.08.2019: Уеб Медия Груп АД-София (45W) На свое заседание от 13.08.2019...
02.07.2019: Уеб Медия Груп АД-София (45W) На проведено редовно ОСА от...
30.05.2019: Уеб Медия Груп АД-София (45W) В БФБ АД са постъпили материали...
27.05.2019: Уеб Медия Груп АД - София свиква Годишно общо събрание на...
16.04.2019: Уеб Медия Груп АД-София (45W) На свое заседание от 12.04.2019...
03.07.2018: Уеб Медия Груп АД-София (45W) На проведено редовно ОСА от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 869 пъти
[2016: 749, 2015: 165, 2014: 99, 2013: 199, 2012: 461, 2011: 395, ... ]