Кратък фирмен профил

Нова Деница М АД - Монтана


Контакти

Монтана, 3400
пл. Алеко Константинов
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000304455
Капитал (лв.): 52 942
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно в неспец. магазини, предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия
Общи събрания: Последно - 29.06.2020 
Предмет на дейност: Създаване и експлоатация на универсални магазини и супер маркети за продажба на хранителни стоки и стоки за широко потребление от всякакъв вид - внос и износ на български и чуждестранни стоки, както и производство на всякакъв вид стоки за широко потребление.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
16.04.2010: Съветът на директорите на ”Нова Деница – М“ – АД, Монтана, на...
06.04.2010: Нова Деница М АД - Монтана свиква Годишно общо събрание на...
05.06.2009: Съветът на директорите на “Нова Деница - М” - АД, Монтана, на...
27.05.2009: Нова Деница М АД - Монтана свиква Годишно общо събрание на...
01.07.2008: Съветът на директорите на "Нова Деница - М" - АД, Монтана, на...
02.11.2007: Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
14.08.2007: Съветът на директорите на "Нова Деница - М" - АД, Монтана, на...
11.07.2006: Съветът на директорите на "Нова Деница - М" - АД, Монтана, на...
25.02.2003: Съветът на директорите на "Нова Деница - М" - АД, Монтана, на...
01.06.2001: Съветът на директорите на "Нова Деница - М" - АД, Монтана, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 017 пъти
[2016: 287, 2015: 44, 2014: 35, 2013: 71, 2012: 132, 2011: 107, ... ]