Кратък фирмен профил

Булекопак АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Тракия 35, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131283533
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Други услуги за населението, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 11.06.2012 
Предмет на дейност: управление на дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци след получаване на съответното разрешение като организация по оползотворяване съгласно ЗУО, извършване на услуги в полза на дружествата, задължени да организират събирането, оползотворяването и рециклирането на отпадъците, и други дейности, свързани с осъществяването на основната дейност по управление на отпадъците и постигането на съответните цели за рециклиране и оползотворяване, незабранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
15.01.2013: 3 фирми ще обслужват разделното събиране на отпадъците в...
11.12.2012: Разделно объркване Много и големи глоби, строги правила, малко...
23.05.2012: На 8 май министърът на околната среда и водите Нона Караджова е...
27.04.2010: Булекопак АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
19.05.2009: Булекопак АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
06.01.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
28.05.2008: Булекопак АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
11.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
10.07.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
27.04.2007: Напоследък много се говори за организациите, които събират...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 454 пъти
[2016: 60, 2015: 30, 2014: 53, 2013: 106, 2012: 184, 2011: 23, ... ]