Кратък фирмен профил

Виктория филм АД - Плевен


Контакти

Плевен, 5800
ул. П.Р. Славейков 33
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 106586539
Капитал (лв.): 195 438
 
 
 

Отрасъл: Прожектиране на филми
Общи събрания: Последно - 15.06.2020 
Предмет на дейност: Книгоразпространение, вътрешно- и външнотърговска дейност с компютърни и програмни продукти, ноу-хау, търговски марки, промишлени образци, интелектуална собственост, хранителни, битови и промишлени стоки, алкохолни (след лиценз) и безалкохолни напитки, тютюневи изделия (след лиценз), консултантска, посредническа и импресарска дейност, туристическа и рекламна дейност, комисионна дейност, спедиционна дейност, издателска и печатарска дейност, охранителна дейност (след разрешение), оказионна (без паметници на културата) и антикварна дейност (без предмети от национално значение), организиране на забавно-развлекателни и хазартни игри (след разрешение), ресторантьорство и хотелиерство, транспортни и таксиметрови услуги, търговско представителство и посредничество, всякакъв вид дейност, незабранена от закон.
 

16.07.2010: Виктория филм АД - Монтана свиква Годишно общо събрание на...
14.08.2009: Окръжният съд – Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
07.07.2009: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
27.05.2009: Виктория филм АД - Монтана свиква Годишно общо събрание на...
10.08.2007: Съветът на директорите на "Виктория филм" - АД, Враца, на...
17.06.2005: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
07.06.2005: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 919 пъти
[2016: 560, 2015: 46, 2014: 44, 2013: 88, 2012: 174, 2011: 18, ... ]