Кратък фирмен профил

Пристанище Леспорт АД - Варна


Контакти

Варна, 9023
кметство Тополи, Западна промишлена зона
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103926826
Капитал (лв.): 15 000 000
 
 
 

Отрасъл: Обработка на товари
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Извършване на пристанищни услуги по товарене, разтоварване, подреждане, съхраняване, преопаковка на различни по тип товари, вътрешнопристанищен (терминален) превоз на товари и поща в пристанищата за обществен транспорт (в случай на предоставяне на концесия), извършване на съпътстващи дейности в пристанищата за обществен транспорт, спедиционна, складова дейност, транспортна дейност и други дейности в областта на експлоатацията на пристанища и пристанищни услуги и други незабранени със закон дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
23.12.2020: Държавната грижа за "Порт Доган" не секва Отминаващата година...
13.01.2020: Концесионерът увеличава инвестициите и товарооборота на...
13.01.2020: Концесионерът увеличава инвестициите и товарооборота на...
05.01.2017: Правителството прие на днешното си заседание отправеното от...
02.04.2015: На днешно си заседание правителството се запозна с доклад на...
02.04.2015: Правителството се запозна с доклад на министъра на транспорта,...
30.05.2014: 25.7 млн. лв са получените приходи от концесионна дейност, които...
29.10.2013: Химимпорт АД отчита неконсолидирана печалба в размер на 44.698...
24.01.2013: "Химимпорт" взима на концесия пристанище Лом "Химимпорт"...
17.01.2013: МТИТС е спечелило над 23 млн. лв. от концесии през 2011 г....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 276 пъти
[2016: 473, 2015: 95, 2014: 65, 2013: 130, 2012: 263, 2011: 94, ... ]