Кратък фирмен профил

Корпорация Развитие КДА - София


Контакти

София, 1618
бул. Братя Бъкстон 40
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831377808
Капитал (лв.): 232 000
 
 
 

Отрасъл: Издаване на книги и други непериодични издания
Общи събрания: Последно - 18.09.2023 
Предмет на дейност: Инвестиране на капитали в България и в чужбина в промишлени комплекси, недвижимо имущество, търговски дружества, финансови лица, застрахователни компании, туристически комплекси, участие в приватизацията чрез закупуване на цели предприятия, на обособени части от тях или на акции и дялове, експорт, импорт и реекспорт на стоки и други материали, на технологично и друго оборудване, вътрешнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица, дружеството ще извършва и всякаква друга дейност, която не е изрично забранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 9   стр.    
17.04.2015: Корпорация Развитие КДА - София свиква Годишно общо събрание на...
26.04.2010: Корпорация Развитие КДА - София свиква Годишно общо събрание на...
26.05.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
04.04.2008: Корпорация Развитие КДА - София свиква Годишно общо събрание на...
07.06.2007: Проведено на 5 юни общо събрание на акционерите на"Развитие...
17.04.2007: Съветът на директорите на "Корпорация Развитие" - КДА, София, на...
17.04.2007: Съветът на директорите на "Корпорация Развитие" - КДА, София, на...
24.03.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
24.06.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
24.06.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 359 пъти
[2016: 854, 2015: 102, 2014: 33, 2013: 66, 2012: 135, 2011: 47, ... ]