Кратък фирмен профил

Уорлипарсънс Юръп Енерджи Сървисис ЕООД - София [Несъстоятелност]


Контакти

София, 1303
бул. Тодор Александров 85/87
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131123493
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 12.02.2019 
Предмет на дейност: Сключване на договори за изпълнение на всички или някои от пълния обхват на инженерингови услуги, услуги за/по доставки, услуги по управление на проекти, услуги по управление на строежи и строителни услуги във всички индустриални и търговски сектори, вкл., но без да бъде ограничено до, такива специализирани области, като нефт и газ, петрол (добиван на сушата и в морето), химикал, добит от нефт/газ, химикал, производство на енергия, разпределение и пренос, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
25.05.2010: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
06.01.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
06.01.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
06.01.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
26.09.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
03.02.2008: Събуждането на трети и четвърти блок" - мисията невъзможна...
05.07.2007: Енергийната система на България е застрашена от аварии заради...
17.05.2007: През последните години енергийният сектор се е наредил сред...
14.08.2006: Българският клон на щатската "Парсънс" е избран за консултант...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 291 пъти
[2016: 296, 2015: 37, 2014: 55, 2013: 110, 2012: 181, 2011: 171, ... ]