Кратък фирмен профил

Сънрайз Холидейс АД - София


Контакти

София, 1505
ул. Султан тепе 6, ет. 1, ап. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131428046
Капитал (лв.): 10 050 000
 
 
 

Отрасъл: Хотели
Общи събрания: Последно - 05.08.2019 
Предмет на дейност: Производство и продажба на стоки от собствено производство, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, реализация на ноу-хау, инженеринг, сделки с интелектуална собственост, поръчителство и участие в други дружества, осъществяващи туристически бизнес и търговска дейност от всякакъв вид, строителство и експлоатация на хотели и туристически обекти, транспортни услуги със собствен или нает транспорт, търговско представителство и посредничество в търговски сделки от всякакъв вид на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, маркетинг, външнотърговски сделки.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
28.04.2010: Сънрайз холидейс АД - София свиква Годишно общо събрание на...
25.02.2010: Сънрайз холидейс АД - София свиква Годишно общо събрание на...
08.09.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
26.09.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
21.03.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с 231 ТЗ с...
19.12.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
21.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
21.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
08.12.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
21.06.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 040 пъти
[2016: 511, 2015: 64, 2014: 62, 2013: 124, 2012: 229, 2011: 53, ... ]