Кратък фирмен профил

Фрея Турс АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Каварна 10
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103887156
Капитал (лв.): 290 000
 
 
 

Отрасъл: Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 24.06.2019 
Предмет на дейност: Туроператорска и турагентска дейност (след лиценз), хотелиерство и ресторантьорство, покупка, строеж, ремонт или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, както и посредничество на местни и/или чужди физически и юридически лица за извършване на сделки по покупко-продажба, наемане и/или пренаемане, ремонт или обзавеждане на недвижими имоти; участие в инвестиционни проекти (самостоятелно или съвместно с други физически или юридически лица), свързани с изграждането на недвижими имоти; обработка, внос, износ, покупка, продажба, реализация и транспорт на селскостопанска и промишлена продукция, обработена или преработена в България или в чужбина; комисионерска, спедиторска, складова, лизингова дейност; търговско представителство и агентиране; реклама, консултантски и информационни услуги; маркетинг и инженеринг.
 

28.06.2010: Фрея Турс АД - Варна свиква Годишно общо събрание на акционерите...
15.09.2009: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.08.2005: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
09.08.2005: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 607 пъти
[2016: 322, 2015: 34, 2014: 37, 2013: 75, 2012: 134, 2011: 17, ... ]