Кратък фирмен профил

Прогресс АД - София


Контакти

София, 1729
ул. Александър Малинов 23, ет. 3, офис 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131364729
Капитал (лв.): 450 000
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Общи събрания: Последно - 16.07.2019 
Предмет на дейност: Проектиране и строителство на сгради и строителни съоръжения, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство, вътрешна и външна търговия с промишлени, хранителни стоки и селскостопанска продукция, както и всички други сделки и услуги, незабранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
10.12.2010: Прогресс АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
03.06.2010: Прогресс АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
27.04.2009: Прогресс АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
27.04.2009: Прогресс АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
11.07.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
06.02.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
19.06.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
09.01.2007: Съветът на директорите на "Прогресс" - АД, София, на основание...
02.12.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
02.12.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 068 пъти
[2016: 461, 2015: 60, 2014: 56, 2013: 113, 2012: 191, 2011: 96, ... ]