Кратък фирмен профил

Спиди АД - София


Контакти

София, 1138
ТЦ Боила, ул. Самоковско шосе 2Л
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131371780
Капитал (лв.): 5 377 619
 
 
 

Отрасъл: Куриерска дейност, различна от тази на националната поща
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Общи събрания: Последно - 30.09.2020 
Предмет на дейност: Предоставяне на куриерски услуги, спедиторска дейност, обработка, складиране и дистрибуция на документи, стоки и товари, вътрешен и международен транспорт, внос и износ на стоки, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, дейност като застрахователен агент, всякакви други дейности, незабранени със закон, при условие, че ако се изисква регистрация, разрешение или лиценз за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такава регистрация, разрешение или лиценз.
 


Новини

  стр. 1 / 33   стр.    
07.05.2021: КФН бави новата оферта за „Спиди“ Комисията по финансов надзор...
07.05.2021: Спиди АД-София (SPDY) Спиди АД-София представи тримесечен отчет...
05.05.2021: Спиди АД-София (SPDY) Спиди АД-София публикува Годишен...
20.04.2021: Спиди АД-София (SPDY) Становище на Съвета на директорите на...
09.04.2021: Бордът на Speedy намира офертата на Geopost за...
07.04.2021: Спиди АД-София (SPDY) Във връзка с изискването на чл. 151, ал....
02.04.2021: Пандемията изстреля приходите на Speedy Изминалата пандемична...
01.04.2021: Спиди АД-София (SPDY) На основание чл. 148б от ЗППЦК, Спиди АД...
24.03.2021: Спиди АД-София (SPDY) Във връзка с извършено прехвърляне на 45%...
24.03.2021: Спиди АД-София (SPDY) Спиди АД уведомява за постъпило...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 756 пъти
[2016: 2 179, 2015: 390, 2014: 166, 2013: 332, 2012: 1 063, 2011: 186, ... ]