Кратък фирмен профил

Смартком България АД - София


Контакти

София, 1421
ул. Лозенец 20, ет. 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130985811
Капитал (лв.): 358 800
 
 
 

Отрасъл: Издаване на стандартен софтуер
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 10.07.2009 
Предмет на дейност: Проектиране, изграждане, производство и поддръжка на телекомуникационни, инфорамационни, микро и нано - електронни системи и компоненти. вътрешна и външно търговска дейност: търговско посредничество и представителство на местни и/или чуждестранни физически и/или юридически лица в страната и чужбина, както и извършване на всякакъв вид дейности и услуги, незабрани със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
21.10.2019: Американската Global Foundries придобива половината екип на...
08.12.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
25.09.2009: Смартком България АД - София свиква Годишно общо събрание на...
25.09.2009: Смартком България АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
25.09.2009: Смартком България АД - София свиква Годишно общо събрание на...
25.09.2009: Смартком България АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
06.01.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
18.08.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261...
18.08.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
30.03.2006: Проекти, финансирани от Националния иновационен фонд - Първа...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 524 пъти
[2016: 249, 2015: 50, 2014: 29, 2013: 59, 2012: 141, 2011: 10, ... ]