Кратък фирмен профил

Новотехпром ООД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
кв. Индустриален, ул. Калояновско шосе 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123665800
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на метални конструкции и части от тях
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Внос, износ, преработка и продажба на черни, цветни и неръждаеми метали, внос, износ и продажба на индустриална топлотехника, климатична, вентилационна и енергетична техника, производство и продажба на каучукови, спортни, пластмасови изделия, инструментално оборудване и окомплектовка, координация и пласмент на учебна и производствена дейност, маркетингова и рекламна дейност, изграждане и поддръжка на магазини за продажба на стоки и услуги на населението, производство и търговия със стоки и услуги за широко потребление и хранителни стоки, оказионна, консигнационна и разносна търговия, изграждане на валутни и фирмени магазини и продажба на едро и дребно, производство и търговия със строителни материали, шивашка промишленост, транспортно-спедиторски (без поща) услуги, разкриване на сервизни бази за транспортни средства, продажба на нови и употребявани транспортни средства, международни и вътрешни превози на пътници и товари със собствен или нает транспорт, разкриване на заведения за обществено хранене, хотелиерство, инвестиции и реализация на услуги в областта на отдиха и туризма в страната и в чужбина, културно-развлекателна дейност, концерти, изложби, ревюта, дискотеки, игротеки, изграждане, ремонт и поддръжка на сгради, дефектоскопия, производство, събиране и изкупуване, преработка, заготовка, вътрешна и външна търговия със селскостопански продукти от животински и растителен произход, пчелни продукти, рибовъдство, преработка и продажба на риба и рибни произведения, производство и търговия с хлебни, сладкарски изделия и безалкохолни напитки, външнотърговска дейност по предмета на дейност, предприемаческа, представителска, посредническа и консултантска дейност, инженерингови услуги и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

06.03.2020: Вдигат нов търговски център в Горна Оряховица Нов търговски...
13.09.2018: Новата индустриална зона на Стара Загора е почти готова Стара...
01.08.2012: Фирма Новотехпром ООД - Стара Загора надгражда опита си по...
07.08.2009: В условията на задълбочаваща се световна финансова и...
28.05.2009: Списък с проектни предложения, които покриват минималните...
01.07.2005: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
20.07.2004: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 467 пъти
[2016: 438, 2015: 122, 2014: 67, 2013: 135, 2012: 377, 2011: 123, ... ]