Кратък фирмен профил

Център за информационно осигуряване АД - София


Контакти

София, 1606
бул. Ген. Тотлебен 85 - 87
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121115626
Капитал (лв.): 55 701
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 26.06.2020 
Предмет на дейност: Отдаване под наем на недвижими и движими вещи, проектиране, внедряване и експлоатация на информационни и управленски теxнологии, както и всякаква друга незабранена със закон дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
16.05.2009: Център за информационно осигуряване АД - София свиква Годишно...
16.05.2009: Център за информационно осигуряване АД - София свиква Годишно...
27.02.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
27.02.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
09.10.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
05.10.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
08.05.2007: Съветът на директорите на "Център за информационно осигуряване"...
17.11.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
09.05.2006: Надзорният съвет на "Център за информационно осигуряване" - АД,...
04.10.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 872 пъти
[2016: 336, 2015: 70, 2014: 37, 2013: 74, 2012: 141, 2011: 65, ... ]