Кратък фирмен профил

Наркооп София АД - София


Контакти

София, 1303
ул. Софроний Врачански 30
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131215913
Капитал (лв.): 209 646
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 30.06.2020 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна дейност и превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, дейност по отдаване на лизинг на собствени или наети дълготрайни материални активи, хотелиерска, туристическа дейност, предоставяне на рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност - внос и износ на стоки, по отношение на които не е налице забрана от законодателството, организиране и приемане на склад и в антредепозитни складове в свободните безмитни зони на стоки, внесени в страната за временен внос, с цел реекспорт или с получател местно лице, производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия и търговия с тях, търговия на едро и дребно, обществено хранене, производство и търговия със селскостопанска продукция (вкл. и зърнен фураж, пшеница и местни изделия), производство на промишлени стоки, строителна и предприемаческа дейност за изграждане на административни, стопански и жилищни сгради (след снабдяване с лиценз или учредяване на концесия за търговските дейности, за които се изискват такива по законодателството), както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
11.03.2010: Наркооп София АД - София свиква Годишно общо събрание на...
23.04.2009: Наркооп София АД - София свиква Годишно общо събрание на...
23.04.2009: Наркооп София АД - София свиква Годишно общо събрание на...
23.04.2009: Наркооп София АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
23.04.2009: Наркооп София АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
08.04.2008: Съветът на директорите на "Наркооп - София" - АД, София, на...
06.11.2007: Съветът на директорите на "Наркооп - София" - АД, на основание...
18.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
17.04.2007: Съветът на директорите на "Наркооп - София" - АД, София, на...
25.07.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 357 пъти
[2016: 782, 2015: 95, 2014: 68, 2013: 137, 2012: 253, 2011: 67, ... ]