Кратък фирмен профил

Солинекс АД - Петърч


Контакти

Петърч, 2234
ул. Търновска 9
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202010917
Капитал (лв.): 575 000
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Производител на храни Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 05.06.2020 
Предмет на дейност: Извършване на логистична дейност по складово обслужване - предоставяне на складови услуги за съхранение на промишлени и хранителни стоки в хладилни, темперирани, сухи и открити площи и съоръжения; товаро - разтоварни работи и складови манипулации; транспортни услуги; услуги в областта на пакетажа, амбалажа и сортировката на промишлени и потребителски стоки; предоставяне под наем на индустриални и търговски площи и помещения; консултантски услуги и маркетинг във връзка с горните дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
04.01.2011: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
02.06.2006: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка чл. 119,...
30.08.2005: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
14.12.2004: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
13.06.2003: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
12.05.2000: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
06.02.1998: Софийският районен съд, гр. колегия, 76 състав, призовава ЕТ...
20.01.1998: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
03.05.1996: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
04.01.1994: Софийският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 020 пъти
[2016: 632, 2015: 79, 2014: 38, 2013: 76, 2012: 195, 2011: 16, ... ]