Кратък фирмен профил

Винзавод АД - Асеновград


Контакти

Асеновград, 4230
бул. България 75
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115040215
Капитал (лв.): 10 016 526
 
 
 

Отрасъл: Производство на вина от грозде
Лицензи и сертификати:  Производство на алкохолни напитки Публично дружество Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 27.06.2019 
Предмет на дейност: Производство на вина, ракии, други напитки и продукти на винарската промишленост, бутилиране, транспорт и търговия в страната и чужбина, изкупуване на грозде и плодове за промишлена преработка, както и други дейности незабранени от закона, услуги и дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 23   стр.    
31.07.2019: Винзавод АД-Асеновград (4VA) Винзавод АД-Асеновград представи...
01.07.2019: Винзавод АД-Асеновград (4VA) На проведено редовно ОСА от...
20.05.2019: Винзавод АД-Асеновград (4VA) В БФБ АД са постъпили материали за...
20.05.2019: Винзавод АД-Асеновград (4VA) Винзавод АД-Асеновград представи...
02.05.2019: Винзавод АД-Асеновград (4VA) Винзавод АД-Асеновград представи...
25.03.2019: Винзавод АД-Асеновград (4VA) Винзавод АД-Асеновград публикува...
30.01.2019: Винзавод АД-Асеновград (4VA) Винзавод АД-Асеновград представи...
02.01.2019: Винзавод АД-Асеновград (4VA) На проведено извънредно ОСА от...
28.11.2018: Винзавод АД-Асеновград (4VA) В БФБ АД са постъпили материали за...
28.11.2018: Винзавод АД-Асеновград (4VA) Винзавод АД-Асеновград представи...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 099 пъти
[2016: 536, 2015: 147, 2014: 95, 2013: 191, 2012: 462, 2011: 393, ... ]