Кратък фирмен профил

Съгласие 04 КООП АД - Свиленград


Контакти

Свиленград, 6500
бул. България 86
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 126642109
Капитал (лв.): 420 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 10.04.2020 
Предмет на дейност: Вътрешна и външно търговска дейност, производство, преработка и продажба на селскостопанска продукция, семепроизводство /след надлежно разрешение/, агротехнически услуги, строителна дейност, покупка, строеж, обзавеждане и продажба на недвижими имоти, изграждане на промишлени обекти, маркетингова дейност, спедиционна, складова и лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, търговия на едро и дребно с промишлени, хранително-вкусови стоки, химически продукти, торове /след надлежно разрешение/, препарати, внос и износ по предмета на дейност, хотелиерство и ресторантъорство, транспортна дейност в страната и чужбина /след надлежно разрешение/, туристическа дейност в страната и чужбина, производство и разпространение на видео и звукозаписи /след надлежно разрешение/, предпечатна подготовка, изготвяне на печатни произведения, търговска дейност с горива, петролни продукти, масла, газ "пропан-бутан" и техни производни /след надлежно разрешение/, всички дейности разрешени от закона.
 

25.02.2010: Съгласие - 04 КООП АД - Свиленград свиква Годишно общо събрание...
03.09.2009: Съгласие - 04 КООП АД - Свиленград свиква Годишно общо събрание...
03.09.2009: Съгласие - 04 КООП АД - Свиленград свиква Годишно общо събрание...
03.04.2007: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
21.11.2006: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
18.07.2006: Хасковският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
11.11.2005: Съветът на директорите на "Съгласие - 04 Кооп" - АД, Свиленград,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 881 пъти
[2016: 483, 2015: 41, 2014: 60, 2013: 120, 2012: 218, 2011: 13, ... ]