Кратък фирмен профил

Енергоинвест - ремонтна компания АД - Враца [Несъстоятелност]


Контакти

Враца, 3000
Западна индустриална зона, сграда на "Енергоинвест-Ремонтна Компания
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 106006370
Капитал (лв.): 51 346
 
 
 

Отрасъл: Производство на котли за отопление и радиатори с неелектрическо загряване
Общи събрания: Последно - 01.03.2019 
Предмет на дейност: Ремонт, реконструкция и модернизации на електропроизводствени мощности, топлофикационни системи, електрообзавеждане на промишлени предприятия, комуналния сектор, всякаква друга дейност, незабранена със закон; вписва промени в устава на дружеството.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
19.05.2009: Съветът на директорите на Енергоинвест “Ремонтна компания” - АД,...
13.03.2009: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
20.05.2008: Съветът на директорите на "Енергоинвест - Ремонтна компания" -...
22.05.2007: Съветът на директорите на "Енергоинвест - "Ремонтна компания" -...
16.05.2006: Съветът на директорите на "Енергоинвест "Ремонтна компания" -...
10.06.2005: Съветът на директорите на "Енергоинвест "Ремонтна компания" -...
08.06.2004: Съветът на директорите на "Енергоинвест - Ремонтна компания" -...
06.06.2003: Съветът на директорите на "Енергоинвест - ремонтна компания" -...
10.02.2003: Енергоинвест-Ремонтна компания АД прекрати публичния си статут....
08.11.2002: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 156 пъти
[2016: 410, 2015: 74, 2014: 49, 2013: 98, 2012: 174, 2011: 140, ... ]